Ще обърнем внимание на 5 твърдения за поддръжката на басейните INTEX. 1. Филтъра се подменя всяка седмица. Напълно грешно твърдение.…
Continue Read