Връщане на стока

Връщане на стока и възстановяване на суми за потребители

Съгласно член 50 от ЗЗП – Важи само за потребителите – физически лица съгласно ЗЗП

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят има право да се откаже от договора от

разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка

и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен

срок, считано от датата на:

1. сключване на договора - при договор за услуги;

2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при

договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която

потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят

или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата,

на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

3. сключване на договора - при договори за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат

за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, и при договори за доставяне на централно

отопление и на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител.

Във връзка с член 50 от ЗЗП потребителят може да върне закупената стока при следните условия:

-да няма механични дефекти;

-същата да е с оригинална ненарушена опаковка и да има търговски вид;

-да е придружена от приложената гаранционна карта и съпътстващите я документи;

-да няма механични дефекти;

-Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1./цитирано от www.kzp.bg/

За да активирате връщането трябва да се свържете с търговецът обработил Вашата поръчка, той ще Ви информира своевременно за движението на стоката до нас, в този случай всички разходи по връщането са за сметка на клиента. 

Горепосочената възможност за разваляне на договора от разстояние или от договора, сключен извън търговския обект

без да посочва причина за това в 14 дневен срок от сключването му НЕ ВАЖИ за клиенти Юридически лица.

Всички други условия за връщане на стока са приложими и за клиенти Юридически лица

Когато получим стоката обратно, ние ще Ви върнем заплатената от Вас сума по един от следните избрани от Вас начини, а именно:

- с наложен платеж по куриер за Ваша сметка

- по банков път - по посочена от Вас сметка

- в случай, че заплащането е извършено с карта чрез виртуалния ПОС на сайта, сумата ще Ви бъде възстановена по картата, от която е инициирана транзакцията.

В случай, че получите стоката във вид несъответстващ с условието на поръчката, или друга стока различна от поръчаната, ние ще Ви я сменим с доставка за наша сметка или ще Ви върнем парите в рамките на 20 работни дни по един от следните избрани от вас начини, а именно:

- с наложен платеж по куриер за Ваша сметка

- по банков път - по посочена от Вас сметка

- в случай, че заплащането е извършено с карта чрез виртуалния ПОС на сайта, сумата ще Ви бъде възстановена по картата, от която е инициирана транзакцията.