Ще обърнем внимание на 5 твърдения за поддръжката на басейните INTEX.

1. Филтъра се подменя всяка седмица. Напълно грешно твърдение. Един филтър има експлоатационен живот 3-6 месеца. За нашите геогравски ширини, това е цяло лято. Филтъра трябва да се измива всяка седмица на течаща вода без препарати за да има нормална циркулация на водният поток. Често допускана грешка е употребата на комбинирани таблекти при басейни с картушни филтри. Тези таблетки съдържат коагулант, който полепва по филтъра, намалява водният поток и може да повреди помпата. За да се радвате на чиста вода и здрав филтър цяло лято, използвайте само хлорни таблетки СТХ370 и препарат за избистряне СТХ 60.

2. Няма нужда да следите нивото на рН във водата. Това твърдение е не само грешно, но и опасно за цялостното функциониране на басейна. Твърде високото рН води до калциеви натрупвания, които при басейните с пясъчна филтрация могат да нанесат много щети. Пясъка се слепва на буци, спира филтрацията и вдига налягането на филтъра. При много ниски нива на рН, дезинфекционните продукти губят свойствата си. Таблетката може да стои неразтвотена със седмици и басейнът да помътнее.

3. Басейнът може да се ползва само с филтрация, без употребата на хлор и антиалги. И тук нещата са съвсем различни от общоприетите представи. Механичното пречистване на водата е задължително за минимум 4 часа в денонощие, но то не замества третирането с препарати.

4. Покривалата за басейн имат еднаква функция. Повечето големи басейни са в комплект с плътни покривала. Те са чудесно решение за предпазване на водата от механични замърсители. За разлика от тях, мехурчестите соларни покривала са ефективни за затопляне на водата през деня и намаляване на температурните загуби през нощта. Поставянето на соларните покривала е с мехурчетата към водата.

5. Когато не се ползва басейнът, не е нужно да се поставят препарати във водата. Препаратите поддържат химичният баланс и чистотата на водата. Без таблекти за дезинфекция, препарат срещу водорасли и филтрация, вашият басейн ще помътнее и позелене. В допълнение, спазвайте точните дозировки на препаратите за да се радвате на красив басейн без неприятна миризма на хлор или други дразнения.