Подготвихме за вас кратко ръководство за решение на най-честите проблеми с водата в басейна.

  1. Мътна вода- този проблем се появява често в горещите летни дни. Причината може да бъде в недостатъчната филтрация, високо рН или увеличено органично замърсяване.

Решението: Направете промивка на филтъра, ако сте с пясъчна филтрация или измийте картушния филтър на течаща вода. Ако картуша е много захабен, сменете го с нов. Пуснете филтрацията да работи минимум 12 часа без прекъсване. Следете налягането на филтъра и водният поток на вливната дюза. Ако дебита намалее, направете нова промивка/ изплакване на филтъра.

Измерете нивото на рН. Ако е необходимо го коригирайте в границите между 7,2-7,6.

Извършете шокова дезинфекция на водата с бързоразтворим хлор 15 гр/куб.м. СТХ 200. Важно! Не поставяйте хлорни продукти върху фолиото на басейна! Предизвикват обезцветяване.

        2. Зелена вода. Този цвят на водата е причинен от развитието на едноклетъчни водорасли- алги. Извършете шокова дезинфекция с СТХ 200 -15гр/1 куб.м. След 2 часа добавете СТХ 60. Коригирайте рН при необходимост.

        3. Кафява вода- причината се крие в наличието на манган или желязо във водата. Направете промивка на филтъра или изплакнете картушния филтър на течаща вода без препарати. Коригирайте рН при необходимост.

Добавете СТХ 200 за шокова дезинфекция 15гр/куб.м. За басейните с пясъчна филтрация, добавете СТХ 41 за по- лесно събиране на финните частици от водния обем.

       4. Дразнене на кожата и очите- неблагоприятно рН на водата и увеличено органично замърсяване, Измерете и коригирайте нивото на рН до 7,2-7,6. Извършете шокова дезинфекция на водата с СТХ 200 15 гр/м. куб.

Важно: при употребата на СТХ 200, препоръчваме басейнът да не се използва до нормализиране нивото на хлора до нормата 1,2-3,6 ррм.