Нека започнем първо с важните правила за безопасност! Филтрите не бива се използват от деца. Подходящи са за хора без опит или такива които имат физически, сетивни и или умствени намалени способности, ако са под наблюдение или са преминали инструкции. За да предотвратите риска от токов удар, продукта трябва да е свързан към зазимен контакт и защитен прекъсвач на веригата. Преди сваляне и почистване на продукта уверете се, че е изключен от електрическата мрежа. Електрическият кабел не трябва да се заравя, но в същото време не трябва да бъде поставян и на места, които имат потенциална опасност от това да мине косачка от там или ножици за жив плет. При повреда незабавно се свържете с производителя. За да предотвратите токов удар не използвайте удължители или адаптери. В никакъв случай не включвайте или изключвайте продукта докато стоите във водата или ръцете са ви мокри. За пълна безопасност, дръжте щепсела на поне 5м от басейна.

   Преди да преминете към сглобяване на продукта, проверете всичките му части дали са в комплекта. Ако някоя част липсва, моля свържете с наш колега.

   Какво представлява пясъчният филтър?

Той премахва суспендираните частици, но не дезинфекцира вашият басейн. За тази цел ще ви трябва химия, за която може да се свържете с наш специалист.

За безопасност системата трябва да се инсталира върху здрава основа, която не предизвиква вибрации, на място защитено от влага, като трябва мястото да има добра вентилация 

Начина на монтаж е изключително лесен. Може да я разгледате в инструкцията на вашия басейн.

След което, трябва да се подготвите за пълнене с пясък 

Следваща стъпка е монтирането на четирипътният вентил

Вече сме готови да преминем към свързването на помпата към филтъра. Тя трябва да е на около 2м от басейна

След като свържем помпата и филтъра една към друга, остава само да ги свържем и с басейна. Е вече сме готови за летни преживявания. 

Позиции на вентила:

14. Нормална филтрация и редовно филтриране на басейна. Посоката на водният поток е от помпата, през филтъра и до басейна отново

15. Обръща водният поток, тоест водата влиза във филтъра от долната стана и пречиства отпадъците, които са на повърхността на пясъка

16. Рециркулация, водата не минава през филтъра и отива директно в басейна /това се използва, ако имате проблем с филтъра

17. Източване, водата отново не минава през басейна, а отива директно на канал

 

Важно! Преди да започнете работа, се уверете, че цялата система е надеждно свързана, всички маркучи са затегнати.

За да активирате режим „Часовник“, следвайте следните стъпки:

 1. Трябва устройството да е активирано и да се появи мигащ символ показващ „00“ /две нули/. Това означава, че сме готови за работа.
 2. След което сте готови да настроите часовете. Таймерът ще активира циркулационната помпа, по едно и също време всеки ден, за броя часове, които сте задали.
 3. За да заключите избраният час, задръжте бутона, докато не чуете „бибиткане“ . Но все пак, ако забравите да заключите системата, 10сек по-късно тя ще се заключи автоматично.
 4. Часовете, могат да бъдат пренастроени по всяко време, след като със същият бутон отключите системата.

За да активирате режим „ръчно настройване“

 1. Стартира се самостоятелно помпата без таймер, след натискане на бутона трябва да се появи „FR” , което означава, че таймерът е спрян

 

Грижата с химикали в басейна е много важна, ето няколко стъпки, които да ползвате:

 1. Дръжте препаратите си на безопасно място, далеч от деца.
 2. Не слагайте бързоразтворим хлор в басейна докато се ползва, за да предотвратите раздразнение по кожата или очите
 3. Хлора, алгицида и поддържането на подходящо pH е необходимо да се следят от първоначалното пълнене на басейна до края на сезона .
 4. Но в никакъв случай не бива да се използва басейна, докато не се нормализират стойностите на pH и хлор.
 5. Източването на хлорирана вода, трябва да се случва на подходящото място. Тъй като може да се повредят тревни площи или градини. Не бива да се изхвърля на място, на което има вероятност да играят деца.
 6. Концентрираните хлорни течности, могат да повредят линера на басейна. Не изсипвайте препарати директно в него!

Съхранението на басейна през зимата, може да се осъществи в няколко лесни стъпки Източете водата на подходящо място. Изключете цялата система от електрическата мрежа. С движение обратно на часовниковата стрелка отвийте капачката на вантила, за да източите водата от помпата напълно. Покрийте пръстените на маркуча с вазелин както и тези на вентила. Натиснете дръжката на 4-пътния вентил и го завъртете, така че да поставите показалеца на горната позиция на клапана „N“. Това позволява на водата да изтече от клапана. Оставете 4-пътния вентил в това неактивно положение. Най – добре е да съхранявате всички части в оригиналните опаковки. Целият асортимент е добре да се съхранява на сухо място с температури от 0 до 40градуса по Целзий.